Rada Polityczna a „zjednoczenie”

Narodowiec nr 3 (Francja) sygnatura: 1954_1_006

Autor notatki odnosi się do konfliktu między prezydentem Augustem Zaleskim i Radą Polityczną, prowadzącymi bezskutecznie rozmowy mające doprowadzić do jedności emigracji.