Trzy księgi zażaleń

Ostatnie Wiadomości, nr 141 14.12.1949 (Niemcy) sygnatura: 1949_158

Omówienie dwóch pozycji: Zygmunt Nowakowski. „Z księgi zażaleń pielgrzymstwa polskiego”, Bruksela 1949 i Melchior Wańkowicz, „Klub trzeciego miejsca”, Paryż 1949.

Plik do pobrania: