Ucieczka za Czeremosz

Wydawnictwo MON 1957 (Polska) sygnatura: 1957_1_002

Krótkie fragmenty wspomnień wojennych Stanisława Czernika, w których autor krytycznie odnosi się do „Prac i czynności Rządu Polskiego we wrześniu 1939 r.” Felicjana Sławoja Składkowskiego, ogłoszonych na łamach „Kultury” nr 5 (1948).