Wiadomości Polskie

Wiadomosci Polskie (Stockholm), nr 12-1(68-69) --/12/1973 - --01/1974 (Szwecja) sygnatura: 1973_2_109

List Jerzego Giedroycia do Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, ogłoszony w grudniowym numerze "Kultury" (1973), z protestem w sprawie cyklu artykułów zatytułowanych "Gombrowicz podsłuchany", opublikowanych na łamach warszawskiego "Miesięcznika Literackiego", wykorzystujących bezprawnie fragmenty "Dzienników" Witolda Gombrowicza" (Paryż 1973 Instytut Literacki).

Plik do pobrania: