Kultura 1957/01/111 - 02/112

Leo Lipski

Dzień i noc

Zbiór opowiadań osnutych na kanwie doświadczeń deportowanych do Rosji i więźniów w sowieckich łagrach (nagroda literacka „Kultury” – 1955).

Jeanne Hersch

Polityka i rzeczywistość

Praca z pogranicza politologii, socjologii oraz psychologii i filozofii traktująca o kondycji doktryny socjalistycznej oraz konieczności jej przebudowy. Tłumaczenie Czesława Miłosza.

Czesław Miłosz

Traktat poetycki

„«Traktat poetycki» stawiał diagnozę polskiej poezji, wspartą oceną dziejów europejskiej cywilizacji, oglądanych z perspektywy doświadczeń II wojny światowej.” (prof. Aleksander Fiut w „Tygodniku Powszechnym”)

Józef Mackiewicz

Kontra

Autor odsłania mało znane kulisy II wojny światowej: los Kozaków, skazanych na zagładę zarówno przez Sowiety, jak i przez Niemców i Anglików.

Witold Gombrowicz

Dziennik (1953-1956)

Pierwszy tom obejmujący publikowany w „Kulturze” dziennik pisarza z lat 1953–1956. Gombrowicz swój dziennik zaczął pisać za namową Jerzego Giedroycia.

Andrzej Bobkowski

Szkice piórkiem (Francja 1940-1944). T. I

Dziennik Bobkowskiego to zapis jego trzyletniego pobytu we Francji w trakcie II wojny światowej - najpierw rowerowej podróży po Francji, później jako uczestnika wydarzeń wojennych w samym Paryżu.

Andrzej Bobkowski

Szkice piórkiem (Francja 1940-1944). T. II

Dziennik Bobkowskiego to zapis jego trzyletniego pobytu we Francji w trakcie II wojny światowej - najpierw rowerowej podróży po Francji, później jako uczestnika wydarzeń wojennych w samym Paryżu.

Paweł Zaremba

Historia Stanów Zjednoczonych

600-stronicowa rozprawa historyczna na temat Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk społecznych i kulturowych.

Aleksander Hertz

Amerykańskie stronnictwa polityczne (Mechanizm demokracji)

Hertz zajmuje się historią i działaniem systemu partyjnego w USA, wpływem interesów na politykę oraz programem politycznym poszczególnych stronnictw.

Daniel Bell

Praca i jej gorycze. (Kult wydajności w Ameryce)

Książka amerykańskiego socjologa stanowi studium nad procesem pracy oraz ukazuje jej nieodzowny wpływ na rozwój społeczny oraz wewnętrzny człowieka.

Milovan Dżilas

Nowa klasa wyzyskiwaczy. (Analiza systemu komunistycznego)

Czołowy jugosłowiański „rewizjonista” i współpracownik Tity opisuje w swej książce proces tworzenia się elit w systemie komunistycznym.

Andrzej Chciuk

Smutny uśmiech

Na treść książki polskiego emigranta osiadłego w Australii składają się dwa opowiadania o tematyce emigracyjnej: dziennik emigranta w konwencji kabaretowej oraz nowela obyczajowa osadzona w australijskich realiach.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)