Jan Bielatowicz

Brygada Karpacka

Historia Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich spisana na podstawie dokumentów oraz doświadczeń autora.

Jan Bielatowicz

Passeggiata. Szkice włoskie

Przewodnik po wędrówkach humanisty po Italii. Pozycję tę uważa się za pamiątkę dla żołnierzy, uczestniczących w walkach Armii Polskiej we Włoszech podczas II wojny światowej.

Leon Blum

Na miarę człowieka

Pisane w niemieckim obozie koncentracyjnym ważne studium o naturze socjalizmu, jego demokratycznym i humanistycznym celu oraz antytotalitarnym obliczu.

Jan Ulatowski
Józef Chałasiński

Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej

Józef Chałasiński i Jan Ulatowski – dwaj autorzy – jeden w kraju, drugi na emigracji, dyskutują o sytuacji, roli i perspektywach inteligencji polskiej.

Tadeusz Felsztyn

Energia atomowa

Przemiany i zdobycze nauki i techniki w wykładzie o energii atomowej. Napisana przystępnym językiem stanowi sumę polskiej myśli i wiedzy o atomie w dobie połowy XX w.

Paweł Hostowiec

Il Calvario continua... Diario di un viaggio in Austria e Germania

Włoskie tłumaczenie „Dziennika podróży do Austrii i Niemiec”, czyli podróży Hostowca (Stempowskiego) do stref okupowanych.

Juliusz Kaden-Bandrowski

La citta di mia madre

Włoskie tłumaczenie „Miasta mojej matki”. retrospektywnej powieści autora z lat dzieciństwa w międzywojennej Polsce.

Arthur Koestler

Krucjata bez krzyża

Opowieść o wojennych losach młodego „krzyżowca” bałkańskiego, Piotra Sławka. Tł. Gustaw Herling-Grudziński.

Bolesław Miciński

Portret Kanta i trzy essaye o wojnie

Wybór tekstów przedwojennych oraz emigracyjnych przedwcześnie zmarłego wybitnego polskiego filozofa i eseisty.

Sergiusz Piasecki

Spojrzę ja w okno...

Druga część „Trylogii złodziejskiej” Sergiusza Piaseckiego. Dalszy ciąg powieści „Jabłuszko”, tocząca się także w środowisku złodziejskim ówczesnego Mińska Litewskiego.

Sergiusz Piasecki

Nikt nie da nam zbawienia...

Ostatnia część „Trylogii Złodziejskiej”. Dalsze losy Jasia „Panicza” Nacewicza, Olka „Mongoła” Barana oraz reszty ferajny, znanych z „Jabłuszka” oraz „Spojrzę ja w okno...”

Aleksander Piskor

Siedem ekscelencji i jedna dama

Zbiór szkiców m.in. o Juliuszu Kossaku, Leopoldzie Starzeńskim, Janie Aleksandrze Fredrze, Wojciechu Dzieduszyckim.

Wacław Sieroszewski

Beniowski. Powieść

Sieroszewski widział w Beniowskim człowieka odważnego, wręcz nieustraszonego, a takich właśnie charakterów Polska jego zdaniem wówczas potrzebowała.

Andrzej Strug

Dzieje jednego pocisku

Powieść osadzona w realiach rewolucji w 1905 roku. Autor kreśląc bohaterów ukazuje całą panoramę charakterów polskich rewolucjonistów poczynając od jednostek szlachetnych po recydywistów.

Andrzej Strug

Mogiła nieznanego żołnierza

Powieść o straconej nadziei, o losach małżeństwa rozdzielonego przez wojnę i rewolucję. O trudach ludzkich wyborów oraz wizji człowieka w obliczu śmierci.

Gustaw Herling-Grudziński

W oczach pisarzy

Jedna z pierwszych antologii tekstów powstałych w latach 1939-1945 opisujących wojnę widzianą oczami ówczesnych twórców. Wybór nowel i redakcja – Gustaw Herling-Grudziński.

Polska Marynarka Wojenna

Od pierwszej do ostatniej salwy w drugiej wojnie światowej
Album Pamiątkowy nakładem Samopomocy Marynarki Wojennej, wydany przez Instytut Literacki w Rzymie. Opracował komandor por. Władysław Kosianowski, realizacja – Stanisław Gliwa.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)