Uroczystość nadania Jerzemu Giedroyciowi honorowego obywatelstwa Litwy. Od lewej: Adam Michnik, Algidras Brazauskas i Jerzy Giedroyc. 1997 r. / Sygn. FIL01895
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


ADAM MICHNIK


Gustaw Herling-Grudziński, Adam Michnik - Dwugłos o eurokomunizmie
             Kultura” 1977, 4/355, s. 3-15
Leszek Kołakowski i Adam Michnik: List do redakcji tygodnika „Polityka”
            „Kultura” 1977, nr 5/356, s 159-160
Kisiel, Adam Michnik - rozmowa
           „Kultura” 1978, nr 5/368, s. 10-15
Kościół i lewica po latach
    
           „Kultura” 1981, 12/411, s. 110-120
Odwołanie do prokuratora  
       
           „Kultura” 1983, nr 5/428, s. 98-101
Analiza i perspektywy - Listy z więzienia
           „Kultura” 1983, nr 7/430-8/431, s. 65-89
Grudniowe rekolekcje
          „Kultura” 1984, nr 1/436-2/437, s. 113-132
Wybory do sejmu PRL
          „Kultura” 1985, nr 9/456, s. 7-13
Różne głosy
 
„Kultura” 1986, nr 5/464, s. 3-28
Różne głosy (dokończenie)
          „Kultura” 1986, nr 6/465, s. 17-27
Rozmowa w cytadeli
          „Zeszyty Historyczne” , 1983, nr 64, s. 3-56
KOR i Solidarność
          „Zeszyty Historyczne” , 1985, nr 74, s. 67-106

jako Bartłomiej:
          Cienie zapomnianych przodków   
          „Kultura” 1975, 5/332, s. 3-22

jako Andrzej Zagozda:
Czy emigrować? - List z Białołęki
          „Kultura” 1982, 6/417, s. 66-73