Zdjęcie
Wielkanoc w 1963 r. w domu Kultury. Przy stole siedzą m.in.: ks. Józef Sadzik i Maria Czapska. / Sygn. FIL02318
FOT. HENRYK GIEDROYC

Powiązane postacie:

Biografia


ks. Józef Sadzik

Publicysta
ur. 16 lutego 1933 r. w Sułkowicach k. Krakowa
zm. 26 sierpnia 1980 r. w Osny k. Paryża
Pseudonim: J.S., ks. Józef Sadzik

Ksiądz pallotyn, filozof, redaktor, tłumacz, publicysta, założyciel wydawnictwa Éditions du Dialogue.
Urodził się w rodzinie Stanisława i Anieli Sadzików w Sułkowicach k. Krakowa. Ukończył Collegium Marianum w Wadowicach na Kopcu, studiował filozofię na Wydziale Teologicznym UJ i odbył nowicjat w Ząbkowicach Śląskich. W seminarium ks. pallotynów w Ołtarzewie k. Warszawy odbył studia filozoficzno–teologiczne, tam też przyjął święcenia kapłańskie z rąk prymasa S. Wyszyńskiego i zdobył pierwsze doświadczenia redaktorskie, jako szef czasopisma alumnów.
W latach 1957-1962 studiował we Fryburgu szwajcarskim i w Monachium. Po obronie doktoratu we Fryburgu, został przeniesiony do Francji. Mieszkał najpierw w Osny pod Paryżem, potem w stolicy. W 1966 r. założył jedno z najbardziej zasłużonych wydawnictw emigracji Editions du Dialogue. Był jego dyrektorem i w pierwszym okresie jedynym pracownikiem. Zainicjował serię „Znaki Czasu” prezentującej dzieła najważniejszych myślicieli i pisarzy religijnych. Publikował nie tylko tłumaczenia, ale też polskich autorów (K. Wojtyła, B. Kominek, T. Żychiewicz). Ogółem wydał ok. 150 tomów, w tym dokumenty II Soboru Watykańskiego, encykliki papieskie, teksty przydatne w liturgii i o charakterze medytacyjno-modlitewnym. Od 1973 r. poza prowadzeniem wydawnictwa był zaangażowany także w działanie Centre du Dialogue w Paryżu, ośrodka odczytowego dla Polaków na emigracji.
Niezwykle ważna dla polskiej literatury była jego przyjaźń z Czesławem Miłoszem, którego zainspirował do przekładów Biblii - „Księgi Psalmów” i „Księgi Hioba”, a które opatrzył swymi przedmowami.
Ks. Sadzik przyjaźnił się z mieszkańcami domu w Maisons-Laffitte. Pierwsze udokumentowane spotkanie to Wielkanoc w 1963 r.. Wśród osób zapraszanych przezeń do Centre du Dialogue było wielu współpracowników i przyjaciół „Kultury” - Czesław Miłosz, Józef Czapski, witraże w ośrodku wykonał Jan Lebenstein, a jedną z rzeźb do kaplicy Alina Szapocznikow. Szczególnie bliska przyjaźń łączyła go z Zygmuntem Hertzem, ks. Sadzik wygłosił homilię na jego pogrzebie (przedrukowaną później w „Kulturze”).
Umarł nagle, na zawał serca w Osny, gdzie mieściła sie drukarnia oo. Pallotynów, a gdzie pojechał by oddać do składania „Ksiegę Hioba” w przekładzie Cz. Miłosza. Został pochowany w Sułkowicach, gdzie w 2013 r. został patronem miejscowej biblioteki publicznej. (relacja z uroczystości w powiatowej TV Myślenice)
Ks. Sadzikowi poświęcili wiersze: Cz. Miłosz („Do Józefa Sadzika”, 1983 r. ) i ks. Janusz Pasierb („W Paryżu 1978”, 1982 r.). 
Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony