Zdjęcie
Sygn. sm00141
© INSTYTUT LITERACKI

Powiązane postacie:

Biografia


Andrzej Peciak

Historyk
ur. 27 kwietnia 1955 r. w Lublinie
Pseudonim: Andrzej Peciak

Wydawca, absolwent historii UMCS w Lublinie. 
Od 1979 r. kolporter wydawnictw drugiego obiegu. W dniach 14-16 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w Lubelskich Zakładach Napraw Samochodowych. Był wykładowcą podziemnej Wszechnicy Związkowej Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, współzałożycielem drugoobiegowego Funduszu Inicjatyw Społecznych, którego nakładem w latach 1985-1990 ukazało się pięć serii znaczków i kilkanaście książek. Po wydaniu w 1986 r. siedmioznaczkowej serii  poczty „Solidarność” z okazji 40. rocznicy powstania Instytutu Literackiego został zaproszony przez Redaktora do Maisons-Laffitte. Od tego czasu stały współpracownik i wydawca kilkudziesięciu książek i reprintów prezentujących dorobek Instytutu Literackiego. Publikował m.in. książki Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Józefa Czapskiego, Grażyny i Krzysztofa Pomianów, Leo Lipskiego, Jakuba Karpińskiego, Bogdana Osdaczuka, Jerzego Pomianowskiego, Czesława Bieleckiego, Włodzimierza Odojewskiego, Juliusza Mieroszewskiego, Leopolda Ungera, Andrzeja Bobkowskiego, Daniela Beauvois, Wojciecha Skalmowskiego.
Był wydawcą m.in. reprintu pierwszego numeru paryskiej „Kultury”(w 1987 r. i w 1994 r.), antologii: „Wizja polski na łamach KULTURY w latach 1946-1976” w opracowaniu Grażyny Pomian, „Realiści z wyobraźnią - KULTURA w latach 1976-2000” w opracowaniu Basila Kerskiego i Andrzeja S. Kowalczyka, „Zamiary , przestrogi, nadzieje” - wybór publicystyki „ Buntu Młodych” i „Polityki” (1931-1939) w opracowaniu Rafała Habielskiego i Jerzego Jaruzelskiego. Wydał też bibliofilski tom „Jerzego Giedroycia doktoraty honoris causa”, „Trójkąt ukraiński” Daniela Beauvois, tom „Jerzy Giedroyc Redaktor, polityk, człowiek”, „Była raz KULTURA. Rozmowy z Zofią Hertz Izy Chruślińskiej i „Paradoksy paryskiej KULTURY” autorstwa Janusza Korka.
W latach 1986-1989 był przedstawicielem Konsorcjum Wydawnictw Niezależnych w regionie. W 1988 r. był współinicjatorem reaktywowania i próby rejestracji w sądzie Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników KUL. W latach 1990-1994 prywatny wydawca. Dyrektor i współwłaściciel Wydawnictwa FIS. Od 1994 r. do 2009 r. był dyrektorem Wydawnictwa UMCS. Współzałożyciel  i przez dwie kadencje prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, organizator cyklu wystaw polskiej książki naukowej w 11 miastach Europy. Od 2010 r. jest szefem Działu Wydawnictw Instytutu Książki, pomysłodawcą i redaktorem serii „W kręgu paryskiej KULTURY”, wydawanej wspólnie z Instytutem Literackim.
 

 

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony