Stanisław Kościałkowski - I poł. XX wieku. / Sygn. sm00330
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Stanisławie KościałkowskimStanisław Kościałkowski [nekrolog]
            „Kultura” 1960, nr 10, s. 124–125 
J. Hoffman, Uzupełnienie życiorysu – list do redakcji
            „Kultura”, 1960, nr 11, s. 158
B. Kawecki, List do redakcji – wspomnienie o prof. Stanisławie Kościałkowskim
            „Kultura” 1963, nr 6, s. 152–153 
Antoni Tyzenhauz. Subskrypcja ogłoszona przez społeczność Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie z siedzibą w Londynie
            „Kultura”, 1968, nr 11, s. 124–125 
S. Szyszman, List do redakcji z apelem o oddzielną kolekcję i ex-libris imienia Stanisława Kościałkowskiego w Muzeum w Rappelswilu
            „Kultura” 1989, nr 7/8, s. 222
Z. Mękarska-Kozłowska, Sprostowanie. List do redakcji
            „Kultura” 1990, nr 6, s. 157–158