Zdjęcie
Sygn.
© INSTYTUT LITERACKI

Klauzula informacyjna dla użytkownikaSzanowni Państwo,

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako FUNDACJA KULTURY PARYSKIEJ z siedzibą przy ul. Henryka Siemiradzkiego 21/1, 31-137 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472791 prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS posiadającą numer REGON 146823837, NIP 7010391394 jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. (Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO, któe obowiązuje od 25 maja 2018 roku.)

Dane przetwarzane przez Fundację Kultury Paryskiej.

Fundacja przetwarza dane osobowe, które zostały podane w ramach korzystania z usług świadczonych przez Fundację w szczególności w ramach korzystania z serwisu kulturaparyska.com. oraz Marketingowym, realizowanym na podstawie opcjonalnej, dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail (newsletter). Gromadzone dane osobowe obejmują wszelkie informacje udostępniane w trakcie rejestracji na stronie oraz przekazywania datków na rzecz Fundacji, w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, adres e-mail, jednostkę którą reprezentuje.

Podstawy prawne przetwarzania danych w poszczególnych celach są następujące:

Cele przetwarzania danych:

Rejestracja na stronie kulturaparyska.com i korzystanie z udostępnionych zbiorów.

Podstawa prawne:

  • art. 6 ust. 1 lit a), b), c) i f) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.

Okres przetwarzania:

  • do czasu wygaśnięcia konta, wyrejestrowania się z doręczanego newslettera z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, w celu dochodzenia roszczeń lub przetwarzanie danych osobowych, które wynikają z  aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Możliwość dalszego przekazywania danych osobowych.

W zakresie niezbędnym do realizacji na Twoją rzecz usług serwisów kulturaparyska.com Twoje dane mogą być przekazywane innym użytkownikom tych serwisów. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Współadministratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. /przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Współadministratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Współadministratora/, jak również podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych przez Fundację Kultury Paryskiej przysługuje:

  • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody użytkownik może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • - prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Użytkownik może dodatkowo skorzystać z poniższych praw: prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie oraz polityce bezpieczeństwa na stronie kulturaparyska.com

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony