Sygn.
Korespondenci (1)
Józef Czapski

D. Quidor / Józef Czapski