Portret w ujęciu profilowym. / Sygn. FIL03879
Korespondenci (1)
Jerzy Giedroyc

Maria Czapska / Jerzy Giedroyc