Pierwsze książki w Insytucie Literackim

1946-04-04, Jerzy Giedroyc - Zdzisław Chmielewski

Jerzy Giedoryc zawiadamia kpt. Zdzisława Chmielewskiego, co planuje opublikować w Instytucie Literackim w pierwszej kolejności. Wymienia m.in. Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego Mickiewicza oraz Na polu chwały Sienkiewicza.