Kierowanie Instytutem

1946-07-04, Jerzy Giedroyc - Stanisław Gierat

Jerzy Giedroyc pisze Stanisławowi Gieratowi o wielu sprawach personalnych, zapowiada również przyjazd torpedą.