Blumen für Israel. Neue Schriftstellerprozesse in Osteuropa

Rheinischer Merkur Nr. 29 (Niemcy) sygnatura: 1967_276

Informacja o nowych politycznych procesach i represjach wobec pisarzy w Czechosłowacji, Związku Sowieckim i w Polsce oraz o złożeniu kwiatów przed opuszczoną ambasadą Izraela w Warszawie przez seniorów literatury polskiej z Antonim Słonimskim.