„Культура” про кордони Полщі та Львів і Вільно

sygnatura: 1968_1_003

Nieopisany wycinek z ukraińskiej prasy emigracyjnej odnotowuje artykuł Juliusza Mieroszewskiego „Ani z Rosją ani z Niemcami”, opublikowany we wrześniowym numerze „Kultury” (1967), zawierający stanowisko redakcji podkreślające nienaruszalność powojennych polskich granic.