Środki masowego przekazu w walce z dywersją ideologiczną Zachodu

Trybuna Ludu 08/01/1969 (Polska) sygnatura: 1969_1_017

Informacja podana za Polską Agencją Prasowa o sympozjum zorganizowanym w Berlinie przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i władze NRD na temat „dywersji ideologicznej imperializmu przeciwko krajom socjalistycznym”.

Plik do pobrania: