Legion Czechosłowacki w Polsce w Roku 1939

Dziennik Chicagoski 17-18/01/1969 (USA) sygnatura: 1969_1_021

Przedruk z „Kultury” nr 253.