Legion Czechosłowacki w Polsce w Roku 1939

Ameryka-Echo 26/01/1969 (USA) sygnatura: 1969_1_023

Przedruk z „Kultury” nr 253.