Wobec zjazdu pisarzy

Nowe Drogi, nr 2 --/02/1969 (Polska) sygnatura: 1969_1_026

Obraz dorobku literatury Polski Ludowej kreślony przed obradami XVII Zjazdu Związku Literatów Polskich (7-9.02.1969) zdominowany głównie doniesieniami o „rewizjonistycznej chorobie ogarniającej nie tylko obszary literatury”, zagranicznych ośrodkach dywersji ideologicznej szkalujących ustrój PRL i o warszawskim środowisku literackim, które przekształciło ZLP w forum dla „antysocjalistycznej działalności”.