Robak się lęgnie i w bujnym kwiecie

Orzeł Biały --/02/1969 (Wielka Brytania) sygnatura: 1969_1_029

Rozważania o języku i konieczności troski o czystość języka ojczystego i walki z jego „zachwaszczaniem obcymi naleciałościami”.