Neofita apostatą

Kronika (Londyn) 24/01/1970 (Wielka Brytania) sygnatura: 1970_1_019

Drugi z zapowiadanej serii artykułów, krytykujący „neofitów socjalistycznych” z paryskiej „Kultury”. Złożony głównie z cytatów zaczerpniętych z artykułów Juliusza Mieroszewskiego, których dobór ma wskazywać na „mętniarstwo” jego publicystyki, dotyczącej głównie stosunków międzynarodowych.

Plik do pobrania: