Chłopi pod rządami ciemniaków

Tydzień Polski 02/01/1971 (Wielka Brytania) sygnatura: 1971_1_007

Cytat zaczerpnięty z tomu "Poznań 1956 – Grudzień 1970" (Paryż 1971 Instytut Literacki), charakteryzujący stosunek Edwarda Gierka do Kościoła.