Zjawa Ochaba

Nowy Dziennik 07/01/1972 (USA) sygnatura: 1972_1_008

Uwagi poświęcone politycznym obyczajom i przejawom walk wewnętrznych w łonie PZPR, związane z treścią opublikowanego na łamach paryskiej "Kultury" listu byłego przewodniczącego Rady Państwa PRL Edwarda Ochaba do jednego z warszawskich komitetów zakładowych partii, zawierającego krytykę rządów Władysława Gomułki.

Plik do pobrania: