Book Reviews

Journal of Economic Literature --/02/1972 (USA) sygnatura: 1972_1_027

W omówieniu polskiego "Rocznika statystycznego" 1971, wzmianka o dwóch artykułach opublikowanych na łamach "Kultury", zawierających uwagi o jakości peerelowskich statystyk, Antoniego Gutowskiego, "Statystycy i statyści" (kwietniowy numer 1970) i Włodzimierza Brusa "Uwagi do wytycznych na VI Zjazd PZPR (numer styczeń-luty 1972).

Plik do pobrania: