Россия и Польша. Немного истории

Часовой, № 546 (Belgia) sygnatura: 1972_2_118

Krótki przegląd trudnych relacji polsko-rosyjskich od XV wieku zakończony odwołaniem do hasła z rosyjskiego numeru paryskiej "Kultury" (2/1971) - "potrzebujemy siebie nawzajem" oraz wezwaniem do odrzucenia "błędów przeszłości" i tworzenia wspólnego frontu antykomunistycznego.

Plik do pobrania: