Istotne ogniwo wojny psychologicznej

Nowe Drogi, nr 1 --/01/1973 (Polska) sygnatura: 1973_1_007

Omówienie książki Wacława Szafrańskiego "W sieci Szymona Wiesenthala" (Warszawa 1972 Wydawn MON) poświęconej działalności jednego z "najbardziej aktywnych ośrodków dywersyjno-szpiegowskich Zachodu" działających przeciwko krajom socjalistycznym.