Mój Notatnik

1951 (USA) sygnatura: 1951_005

Opis działań antykomunistycznych podjętych w Berlinie przez „Kulturę” w czasie odbywającego się tam zlotu „młodych bojowników o pokój”.