Polityka na wesoło

Ostatnie Wiadomości (Mannheim), nr 7 22/01/1967 (Niemcy) sygnatura: 1967_011

Odnotowana pomyłka w artykule „Ucieczka z więzienia”, opublikowanym w „Kulturze” nr 1-2 (231-232), w którym Aleksander Janta podał, że mur w otaczający więzienie stanisławowskie miał osiem metrów wysokości.