Разведчики разоблачают... Эта книга о шпионской и подрывной деятельности радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа», Издательство «Молодая гвардия», 1977 г. --/--/1977 (ZSRS) sygnatura: 1977_1_010

Fragmenty (strony: 5, 30, 31, 168, 169, 172, 173) książki poświęconej wrogiej działalności i wywrotowej robocie Radia „Swoboda” i Radia „Wolna Europa”. Wymienione strony zawierają niewielkie odniesienia lub wzmianki dotyczące polskiej sekcji RWE lub paryskiej „Kultury”.