Biedni ludzie

sygnatura: 1947_037_B

Omówienie artykułu „Teatr Polski Białorusi Zachodniej”, zamieszczonego w 6 numerze „Kultury”, opisującego dzieje teatru prowadzonego przez Aleksandra Węgierkę w Grodnie i w Białymstoku, w okresie okupacji sowieckiej, przed wybuchem wojny z Niemcami.