Doniosły krok K.P.K.

sygnatura: 1956_1_028

List Zarządu Głównego Polonii Kanadyjskiej do Zarządu Głównego Kongresu Polonii Amerykańskiej z propozycją, by w obliczu kryzysu polskiego kierownictwa politycznego na emigracji, rozważyć powołanie do życia nowych ram organizacyjnych polskiej emigracji za granicą, opierających się „na całości żywiołu polskiego, a nie tylko na jego znikomej części”.

Plik do pobrania: