Działalność Instytutu Literackiego w Paryżu

Kronika (Niemcy) sygnatura: 1947_050

Omówienie dorobku Instytutu Literackiego.