Ein Zentrum polnischer Literatur. Exil Polen schufen ein Literarisches Institut in Paris

Im Ausland, nr 10 18.03.1948 sygnatura: 1948_060

Przegląd dokonań Instytutu Literackiego w Paryżu i ocena jego działalności kulturalnej i wydawniczej, głównie poziomu publikacji.