Kazimierz Wierzyński. Tkanka ziemi. Paryż. Instytut Literacki. 1960

Books Abroad. University of Oklahoma Press. Norman. Oklahoma Winter 1962 (USA) sygnatura: 1962_2_136

Krótki przegląd zawartości zbioru wierszy Kazimierza Wierzyńskiego „Tkanka ziemi” (Paryż 1960 Instytut Literacki).