Край і еміґрація у світлі польської преси

Віпьна Україна, 3 1954 (Niemcy) sygnatura: 1954_1_027

Obszerne omówienie relacji między krajem i emigracją w kontekście tzw. sprawy Bergu oraz konfliktu między ugrupowaniami politycznymi polskiego uchodźstwa wywołanego ujawnieniem współpracy emigracyjnych polityków z wywiadem amerykańskim.