Kultura, quand tu nous tiens!

Humanité 1951 (Francja) sygnatura: 1951_019

Krytyczny komentarz odnoszący się do oceny Kościoła francuskiego, dokonanej przez Innocentego Marię Bocheńskiego w artykule „Encyklika «Humani generis»”, opublikowanym na łamach „Kultury” nr 11 (37), który podsumowany został opinią o Kościele francuskim młodego polskiego księdza wracającego z Francji do kraju: „szukałem duchowej siły, znalazłem rozkład”.