Literatura na emigracji

Przegląd Literacki (Stuttgart), nr 1 (Niemcy) sygnatura: 1947_048

Rozważania na temat literatury emigracyjnej i krajowej, różnic i podobieństw, uwarunkowań politycznych.