Optymistyczna tragedia

Nowa Kultura, nr 49 (297) (Polska) sygnatura: 1955_1_005

Recenzja wystawionej w Łodzi, na deskach Teatru Domu Wojska Polskiego, sztuki Wsiewołoda Wiszniewskiego „Tragedia optymistyczna”. W tekście krótka polemika z Czesławem Miłoszem dotycząca kwestii immanentnego zła.