Pogadanka o noweli Gustawa Herlinga-Grudzińskiego pt. „Wieża”

Radio Wolna Europa (Niemcy) sygnatura: 1960_1_011_A

Tekst radiowego felietonu recenzującego opowiadanie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, ogłoszone na łamach „Kultury” nr 7-8 (129-130).