Pożegnanie z „Pożegnaniem”

Życie, nr 30 (63) (Wielka Brytania) sygnatura: 1947_037_A

Krytyczna ocena artykułu Andrzeja Bobkowskiego „Pożegnania”, zamieszczonego w „Kulturze” nr 6.