Rozwiana legenda Rydz Śmigłego

Kierunki 23.12.1962 (Polska) sygnatura: 1962_2_132

Omówienie „Wspomnień o marszałku Śmigłym” Bazylego Rogowskiego, opublikowanych na łamach „Zeszytów Historycznych” 2/1962.