Svarbu tureti aisku ir tvirta nusistatyma

Santarvė, nr 3 (24) 1955 (Wielka Brytania) sygnatura: 1955_1_010

Notatka w emigracyjnym piśmie litewskim wydawanym w Londynie, komentująca list Stanisława Westfala do redakcji „Kultury”, opublikowany w nr 1-2 (87-88), ustosunkowujący się do wypowiedzi Józefa Mackiewicza, wyrażonej również na łamach „Kultury”, nr 11 (85) w artykule „O pewnej, ostatniej próbie i o zastrzelonym Bujnickim”. dotyczącej przeciętnej opinii polskiej przed wojną, przypisującej Litwie fantastyczne aspiracje terytorialne.