Weronika Hort, „Tułacze dzieci”

Sprawy Bliskiego i Dalekiego Wschodu, nr 5 (17) sygnatura: 1949_017

Krótka notatka dotycząca wydanej przez Instytut Literacki, w roku 1948, książki Weroniki Hort, opisującej losy dzieci wywiezionych z Polski w głąb Rosji Sowieckiej w czasie deportacji w latach 1940-1941.

Plik do pobrania: