Wyznania dobrego poganina

Głos Polski, nr 32 1951 (Argentyna) sygnatura: 1951_016

Omówienie artykułu Czesława Miłosza p. t. „Nie”, opublikowanego na łamach „Kultury”, który stał się przedmiotem wielu artykułów polemicznych. Miłosz przedstawił w nim sytuację ludzi pióra w kraju, ich pozycję w nowym ustroju i zadania nałożone na nich przez partię.

Plik do pobrania: