Zagłoba bierze lanie

Rzeczpospolita Polska, nr 1 (35) (Francja) sygnatura: 1961_1_028

Polemika z wydawanym w Paryżu emigracyjnym, rosyjskim tygodnikiem „Russkaja Mysl” komentującym artykuł wstępny Juliusza Mieroszewskiego w rosyjskim numerze „Kultury” (maj 1960).