Jerzy Giedroyc - Zdzisław Najder. Listy 1957-1985, wyd. Narodowe Centrum Kultury 2014 / Sygn. sm00137
© INSTYTUT LITERACKI

Giedroyc - Najder

2015-02-28 10:30:35

Nakładem Narodowego Centrum Kultury ukazał sie właśnie zbiór korespondencji pomiędzy Jerzym Giedroyciem i Zdzisławem Najderem. Korespondencja obejmuje 226 listów z lat 1957-1986, przechowywanych głównie w archiwum Instytutu Literackiego w Maisons Laffitte, (kilka pochodzi z Archiwum Ośrodka Karta, gdzie złożna jest kolekcja Z. Najdera). Zbiór opracował i poprzedził przedmową prof. Rafał Habielski.     

Related materials