Artykuły z kwartalnika „Akcent"

Udostępniamy zbiór tekstów poświęconych ludziom „Kultury”. Artykuły ukazały się na łamach lubelskiego kwartalnika „Akcent".
W październiku 2020 r. redakcja kwartalnika otrzymała - za całokształt działalności - nagrodę honorową im. Jerzego Giedroycia. Nagroda ta została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i jest przyznawana od 2001 r. za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia.

Autorom i Redakcji bardzo dziękujemy za zgodę na udostępnienie tekstów.

Jerzy Święch: Jeleński i jego antologia.  „Akcent" nr 1/1988.
Jerzy Święch: Łobodowskiego godzina poezji. „Akcent" nr 1/1989.
Jerzy Święch: Iwaniuk. „Akcent" nr 3/1990.
Jan Sochoń: Lebenstein - droga przez ucho igielne. „Akcent" nr 1/1991
Danuta Mostwin: Emigrant na pograniczu kultur. Dwa eseje o Polakach w Ameryce. „Akcent" nr 4/1991 i „Akcent" nr 4/2000
Wacław Iwaniuk: Gombrowicz i inni. „Akcent" nr 1/1992
Radosław Borzęcki: Historia neapolitańskiego mostu. ("Most" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego)
„Akcent" nr 1/1997
Bogusław Biela: Świadectwo poety, czyli literatura ukraińska w kręgu zainteresowań paryskiej „Kultury”. „Akcent" nr 3/2000
Stanislaus A. Blejwas: ​​Czesiu! Jak się mamy!? „Akcent" nr 4/2000
Edward Zyman: „Szukałem szczęścia po świecie, które było we mnie”. Wacław Iwaniuk (1912-2001) „Akcent" nr 3/2002 
Alina Kochańczyk: Iwaszkiewicz i Jeleński - przyjaźń na odległość. „Akcent" nr 4/2009
Łukasz Marcińczak: Życie i inne fikcje. „Akcent" nr 4/2009 
Łukasz Marcińczak: Giedroyc – Sokrates czy Robespierre. „Akcent" nr 1/2011
Łukasz Marcińczak: Nadberezyński Homer albo rozmowa między panami Florianem, Witoldem i Tadeuszem. „Akcent" nr 1/2013 
Iwona Hofman: Nikt mi go nie zastąpił [o "Listach z wyspy" Mieroszewskiego w opracowaniu R. Habielskiego]. „Akcent" nr 2/2013
Bogusław Wróblewski: Emigracyjna odyseja w listach. „Akcent" nr 3/2013
Wojciech Białasiewicz: O Polsce i sprawach polskich do amerykańskiej Polonii. Stefan Kisielewski w polonijnym eterze i na łamach chicagowskiego „Dziennika Związkowego”.
„Akcent" nr 1/2014
Alina Kochańczyk: Włochy były jego drugą ojczyzną  „Akcent" nr 3/2015
Tomasz Kłusek: Przeznaczenie i bunt. Rzecz o pisarstwie Bogdana Madeja. „Akcent" nr 1/2017
Józef Franciszek Fert: Śladami Józefa Łobodowskiego. „Akcent" nr 3/2017
Łukasz Marcińczak: Kultura między swemi albo – czy Giedroyc zmarnował życie. „Akcent" nr 4/2018
Tomasz Kłusek: Kalendarz polski Danuty Mostwin. nr 4/2019
Iwona Hofman: Antologia Czapskiego. „Akcent" nr 1/2020
Tomasz Kłusek: Wszyscy jesteśmy emigrantami... Problematyka tożsamości w pisarstwie Danuty Mostwin. „Akcent" nr 1/2020
Teresa Kaczorowska: Gombrowicz w Buenos Aires. „Akcent" nr 2/2020
Łukasz Marcińczak: Transatlantyk podstawiony, a pan nie wsiadasz? „Akcent" nr 3/2020
Iwona Hofman: Portret wielokrotny (i migotliwy) „Akcent" nr 4/2020
Wiesława Turżańska: O strategii ekonomicznej Pana Cogito i nie tylko... „Akcent" nr 3/2021
Łukasz Garbal: Książę, morfina i doktryna. „Akcent" nr 3/2021
Iwona Hofman: Polska – Niemcy według „Kultury”. „Akcent" nr 3/2021
Łukasz Marcińczak: Światłocienie religijności Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
- część 1. „Akcent" nr 3/2021
- część 2. „Akcent" nr 4/2021
Jolanta Kessler: Cztery spotkania z Mistrzem. Zbigniew Herbert z bliska. „Akcent" nr 3/2022