Artykuły z kwartalnika„Akcent”

Udostępniamy zbiór artykułów poświęconych ludziom „Kultury”. Teksty ukazały się na łamach lubelskiego kwartalnika „Akcent”.
W październiku 2020 r. redakcja kwartalnika otrzymała - za całokształt działalności - nagrodę honorową im. Jerzego Giedroycia. Nagroda ta została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i jest przyznawana od 2001 r. za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia.

Autorom i Redakcji bardzo dziękujemy za zgodę na udostępnienie tekstów.

► Jerzy Święch: Jeleński i jego antologia.  „Akcent” nr 1/1988.

► Jerzy Święch: Łobodowskiego godzina poezji. „Akcent” nr 1/1989.

► Jerzy Święch: Iwaniuk. „Akcent” nr 3/1990.

► Jan Sochoń: Lebenstein - droga przez ucho igielne. „Akcent” nr 1/1991

► Danuta Mostwin: Emigrant na pograniczu kultur. Dwa eseje o Polakach w Ameryce. „Akcent” nr 4/1991 i „Akcent" nr 4/2000

► Wacław Iwaniuk: Gombrowicz i inni. „Akcent” nr 1/1992

► Radosław Borzęcki: Historia neapolitańskiego mostu. ("Most" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego)
„Akcent” nr 1/1997

► Bogusław Biela: Świadectwo poety, czyli literatura ukraińska w kręgu zainteresowań paryskiej „Kultury”. „Akcent” nr 3/2000

► Stanislaus A. Blejwas: ​​Czesiu! Jak się mamy!? „Akcent” nr 4/2000

► Edward Zyman: „Szukałem szczęścia po świecie, które było we mnie”. Wacław Iwaniuk (1912-2001) „Akcent” nr 3/2002 

► Alina Kochańczyk: Iwaszkiewicz i Jeleński - przyjaźń na odległość. „Akcent” nr 4/2009

► Łukasz Marcińczak: Życie i inne fikcje. „Akcent” nr 4/2009 

► Łukasz Marcińczak: Giedroyc – Sokrates czy Robespierre. „Akcent” nr 1/2011

► Łukasz Marcińczak: Nadberezyński Homer albo rozmowa między panami Florianem, Witoldem i Tadeuszem. „Akcent” nr 1/2013 

► Iwona Hofman: Nikt mi go nie zastąpił [o "Listach z wyspy" Mieroszewskiego w opracowaniu R. Habielskiego]. „Akcent” nr 2/2013

► Bogusław Wróblewski: Emigracyjna odyseja w listach. „Akcent” nr 3/2013

► Wojciech Białasiewicz: O Polsce i sprawach polskich do amerykańskiej Polonii. Stefan Kisielewski w polonijnym eterze i na łamach chicagowskiego „Dziennika Związkowego”.
„Akcent” nr 1/2014

► Alina Kochańczyk: Włochy były jego drugą ojczyzną  „Akcent” nr 3/2015

► Tomasz Kłusek: Przeznaczenie i bunt. Rzecz o pisarstwie Bogdana Madeja. „Akcent” nr 1/2017

► Józef Franciszek Fert: Śladami Józefa Łobodowskiego. „Akcent” nr 3/2017

► Łukasz Marcińczak: Kultura między swemi albo – czy Giedroyc zmarnował życie. „Akcent” nr 4/2018

► Tomasz Kłusek: Kalendarz polski Danuty Mostwin. „Akcent” nr 4/2019

► Iwona Hofman: Antologia Czapskiego. „Akcent” nr 1/2020

► Tomasz Kłusek: Wszyscy jesteśmy emigrantami... Problematyka tożsamości w pisarstwie Danuty Mostwin. „Akcent” nr 1/2020

► Teresa Kaczorowska: Gombrowicz w Buenos Aires. „Akcent” nr 2/2020

► Łukasz Marcińczak: Transatlantyk podstawiony, a pan nie wsiadasz? „Akcent” nr 3/2020

► Iwona Hofman: Portret wielokrotny (i migotliwy) „Akcent” nr 4/2020

► Wiesława Turżańska: O strategii ekonomicznej Pana Cogito i nie tylko... „Akcent” nr 3/2021

► Łukasz Garbal: Książę, morfina i doktryna. „Akcent” nr 3/2021

► Iwona Hofman: Polska – Niemcy według „Kultury”. „Akcent” nr 3/2021

► Łukasz Marcińczak: Światłocienie religijności Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
część 1. „Akcent” nr 3/2021
część 2. „Akcent” nr 4/2021

► Jolanta Kessler: Cztery spotkania z Mistrzem. Zbigniew Herbert z bliska. „Akcent” nr 3/2022

► Bogusław Bakuła: „Orzeł Biały” (1941-2001). Na osiemdziesięciolecie utworzenia najważniejszego 
pisma Armii Polskiej na Wschodzie.
„Akcent” nr 4/2022

► Adam Broż: Pani Janta i Józef Retinger. „Akcent” nr 1/2023

► Łukasz Marcińczak: Józef Czapski – człowiek maksymalny. „Akcent” nr 1/2023

► Bogusław Wróblewski: Żywe diagnozy Bogdana Madeja. „Akcent” nr 2/2023

► Bohdan Zadura: Niedozwolone takie niepisanie. „Akcent” nr 2/2023

► Iwona Hofman: „Między Straszewiczem i Gombrowiczem”. I traktat o przyjaźni. „Akcent” nr 2/2023

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony